Class 2016 Photo Winners

 

Xin mời qúi vị xem những hình ảnh thắng giải trong kỳ thi cuối khoá của Lớp Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật 2016.