Kỷ Niệm 150 Năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết

Vài hình ảnh trong ngày kỷ niệm 150 năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết được tổ chức tại Viện Việt Học, Westminster, California.